ثبت سفارش

۱
انتخاب زبان
۲
بارگذاری فایل های مورد نظر
۳
گزینه های قابل انتخاب(اختیاری)
١

انتخاب زبان

۲

بارگذاری فایل های مورد نظرجهت ارسال فایل اینجا کلیک نمایید یا فایل خود را به این ناحیه بکشید و رها کنید.با کلیک بر روی دکمه درج متن شما می تواند متن خود را برای ترجمه وارد نمایید، حداقل تعداد کلمات قابل قبول ۱۵ کلمه است.تعداد کلمات
۳

گزینه های قابل انتخاب(اختیاری)

انتخاب زمینه های تخصصی ترجمه

مدرک تحصیلی :

سابقه کار به سال :

مدارک تخصصی خاص :

مدرک تحصیلی :

سابقه کار به سال :

مدارک تخصصی خاص :

موعد تحویل:

مبلغ: